lørdag den 19. februar 2011

Ærværdighedens magtelse

I det følgende fremstiller jeg, I eget navn, min kommentar til Naser Khaders tilforladelige meningsytring på foranledning af en artikel, omhandlende Deres Kongelige Højheder, Dronning Margrethe og Prins Henriks fredelige besøg i Bahrain. - Det er velkendt i Danmark, at Deres Kongelige Højhed, Dronning Margrethe, er interesseret i menneskelivets udviklingshistorie på jord. Blandt andet i form af arkæologiske udgravninger. Deres Kongelige Højheders besøg i Bahrain udlægges kanske også på anden vis, MEN det må de pågældende, der forestår en sådan udlægsforretning joså svare for. DET SAMME GÆLDER MIN KOMMENTAR og følgende resûme af min pointering: Deres Kongelige Højheder, Vort Danske Kongehus, er ved sine bevæggrunde, hverken politisk eller magtorienteret, derimod pæredansk i sin hjertelige agtelse for vort menneskelige stamtræ, livets eget, og vor folkelige historie på dansk grund. Af samme grund derfor ligeledes i sin næstekærelige agtelse for lande med sine menneskelige befolkninger - og Deres i den forstand, at vi som lande og befolkninger jo er givet hver vort at gøre GODT med.  


RETTELSE til understregning af min kommentar: Naser Khader kan naturligvis ikke tages til indtægt for artiklens valg af overskrift, hvorfor jeg her specifikt gør opmærksom på: At jeg kommenterer Hr. Khaders tilforladelige meningsytring i god tro - hvorudfra jeg så blotlægger min hørelse for sagens kerne, ikke mindst artiklens overskrift, forfattet af DAVID TARP.  

**************************************************************************

Måske skal vi sende vores søde dronning på tourné til verdens værste antidemokrater og diktatorer. For hver gang hun hædrer sådan én med Storkorset eller Elefantordenen, så bliver han væltet :-))
PS. Jeg er Margrethist!
Beskrivelse: http://external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=3e51540920b25682bce684557085b464&w=90&h=90&url=http%3A%2F%2Fa.bimg.dk%2Fnode-images%2F826%2F3%2F580x362-c%2F3826360-dronningen-hdrede-bahrains-diktator.jpg
Helt normalt, siger royal ekspert. - Nationalt, b.dk

***

Jens Haarup Mortensen Der skrives: Deres Majestæt/Deres Kongelige Højhed, Dronning Margrethe!

- Ja, måske, svarer jeg på din kommentar!

Men husk på følgende, Naser Khader: Nu er Deres Kongelige Højhed, Dronning Margrethes udtryk og pligtopfyldende gerning jo ikke at opfatte som værende politisk, ejheller magtorienteret. Nej, det er ikke afsættet. 

Tværtimod, vil jeg sige, er Kongehusets symbolik snarere at opfatte som familiær, slægtsorienteret, værdighedsorienteret og velsagtens på ligeså oplysende vis som det hjerteligeværdige folk i Danmark formår at indrømme sigtet med Vort samfundne livs udvikling. Ja, altså formår at lyse op på glad vis, så glæden kan glide med æren i behold omkring arbejde og livsførelse i almindelighed.

Deres Kongelige Højhed, Vort Danske Kongehus, HÆDRER IKKE: betegnelser hentet fra teorier om styreformer - men viser derimod sin agtelse for et andet lands traditionelle rødder på vikongelig hjertetro vis. 

Den Danske Befolkning, Danmark, undlod jo nemlig at slagte Vort Kongehus, da vi for ca. 160 år siden overgik til arbejde og livsførelse med Vore Oplysende Folketing. Og det er vi stolte af.

Det betyder imidlertid også, at det ikke er en statslig orientering, ejheller en demokratisk valgt stats-administrativ orientering, vi i grunden agter eller nærer i Vort hjerte, men derimod FOLKEVALG i lyset af vore FOLKETING med sit OPLYSENDE sigte i MENNESKELIVETS navn. Herunder naturligvis alle tiltagene og forslagene omkring livets egen dagsorden med at fremme en sandfærdig, ærlig, bæredygtig og ligeværdig velfærdende livsførelse i lyset af VORT.

Næstekærlig Hilsen Jens - og iøvrigt med tak for den fine artikel, De, for et stykke tid siden, skrev i Berlingske Tidende på baggrund af Deres rejse til Afghanistan på Danmarks Folketings vegne. 

JHM